Show menu

Novice in dogodki

Pobuda »citizenship by investment« je dobila epilog

12. 10. 2017

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 12. julija 2017 sprejel Zakon o dopolnitvah Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS-E), ki navaja, da »lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije oseba, čeprav ne izpolnjuje pogoja neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji in pogoja urejenega statusa tujca, pri čemer se upošteva njen izjemen prispevek k razvoju Republike Slovenije in k povečanju mednarodnega ugleda oziroma prepoznavnosti Republike SlovenijeBesedilo zakona je objavljeno v Uradnem listu.

S sprejetjem tega zakona je izpolnjen ključni vsebinski vidik pobude Slovenskega konzularnega zbora imenovane »Citizenship by Investment«. Pobuda, ki smo jo leta 2016 predstavili tudi predsedniku državnega zbora, gospodu Milanu Brzglezu, je zajemala kratko predstavitev problematike pridobitve državljanstva v Republiki Sloveniji za tuje investitorje in vplivne gospodarstvenike  ter predlagano rešitev v obliki sprejete spremembe zakona. Prav tako je zajemalanadgradnjo vsebinskih kriterijev, na podlagi katerih bi gospodarsko ministrstvo ali Vlada Republike Slovenije opredelila obstoj gospodarskega interesa Republike Slovenije za dodelitev slovenskega državljanstva tuji osebi.