Show menu

Izkaznice

Izdaja in podaljšanje uradnih izkaznic za častne konzule

 

Za izdajo ali podaljšanje uradnih izkaznic za častne konzule zaprosi veleposlaništvo države, ki častnega konzula akreditira, v obliki diplomatske note, naslovljene na diplomatski protokol ministrstva za zunanje zadeve.