Show menu

Evropa A - K

Jože Protner

Država zastopstva: Avstrija

Jože Protner se je rodil 23. aprila 1944 v kraju Vodole pri Mariboru.

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir  agronomije z magisterijem iz vinarstva.

Poklicno kariero je začel na Kmetijskem zavodu v Mariboru kot enolog in jo po 11 letih nadaljeval kot direktor zavoda. V vinski stroki je nadaljeval svojo poklicno pot, najprej kot glavni enolog, nato pa kot glavni direktor podjetja VINAG Maribor. Na prvih demokratičnih volitvah leta 1990 je bil izvoljen v Zbor občin Republiške skupščine Slovenije, nato pa v začetku leta 1992 v prvo Drnovškovo vlado kot minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V prvi mandat Državnega zbora Republike Slovenije je bil izvoljen kot poslanec. V tem mandatu sem bil imenovan za predsednika odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Bil je podžupan Mestne občine Maribor, kasneje pa še  direktor Območne gospodarske zbornice Maribor.

Bil je član in predsednik številnih mednarodnih vinarskih komisij. Deloval je v amaterski gledališki dejavnosti ter v zborovskem petju.

Po upokojitvi aktivno deluje v turistični društveni dejavnosti, kjer po 10 letnem vodenju Štajerske turistične zveze še zdaj opravlja funkcijo Podpredsednika Turistične zveze Slovenije. Za svoje aktivno in prizadevno delo je v letu 2014 prejel najvišje priznanje TZS.

Po osamosvojitvi in vrnjenih prvovrstnih vinogradniških površin v denacionalizaciji, je skupaj z obema sinovoma uspel v zadnjih dvajsetih letih ustvariti sedaj že zelo poznano vinarsko- turistično posestvo PROTNERJEVA HIŠA JOANNES, ki na domačem dvorišču nudi paleto prvovrstnih vin, vinskih pokušenj, gostinske storitve in nočitve za turiste.

Od leta 2010 je častni konzul Avstrije v Sloveniji.


Konzulat Republike Avstrije

c/o Hotel Habakuk

Pohorska ulica 59
SI-2000 Maribor
Slovenija

T: (+) 386 2 300 81 00
E: j.protner(at)joannes.si

mag. Jože Protner, častni konzul

Uradne ure: četrtek 10.00-13.00

Urška Svetlik

Država zastopstva: Avstrija

Urška Svetlik se je rodila 8.9.1974 v Ljubljani. Po poklicu je Bachelor of Science. Ekonomijo je študirala na univerzi Maymount Manhattan College v New Yorku, ZDA.

Svojo poklicno pot je pričela kot finančni analitik v podjetju Aktiva MAI d.o.o. Ljubljana in jo nadaljevala v okviru korporacije Hidria. Je direktorica podjetja ES&G d.o.o. Ljubljana, ki se ukvarja s poslovnim svetovanjem ter članica Upravnega odbora družbe H&R d.d., krovnega podjetja skupine Hidria. Nenehno pa se dodatno izobražuje na Columbia Univesity v New Yorku.

Urška Svetlik je že številna leta tako službeno, kot zasebno tesno povezana z Avstrijo. Na funkcijo častne konzulke Republike Avstrije v Republiki Sloveniji je bila imenovana leta 2020, konzulat pa je v Kopru odprl svoja vrata v juliju 2020. Tako v okviru konzulata kot osebno si prizadeva za krepitev poslovnih vezi med obema državama ter poslovno svetuje najrazličnejšim podjetjem pri prodoru in širitvi na obeh trgih. Poleg poslovnega delovanja je tudi aktivno vpeta v različnih projektih podpore mladim v športu. Tako je pred leti v okviru Korporacije Hidria pričela s projektom Gradimo močna partnerstva za bodoče zmagovalce, ki nudi podporo mladim talentom v tenisu, hokeju na ledu, košarki, nogometu, rokometu in plavanju in jim  omogoča kakovosten razvoj in spoznavanje novih področij, ki jim sicer ne bi bila dostopna. Ker pa žal športna kariera ni večna in od športa živijo le redki, se mladim talentom že v času njihovega športnega udejstvovanja omogoča počitniško delo, štipendije in kasnejšo možnost zaposlitve v okviru Hidre. Prav tako pa si prizadeva za širitev takih in podobnih projektov po vsej Sloveniji in s tem podpreti kar se da veliko mladih, saj so naša prihodnost. Pri tem sodeluje z Advantage Austria, Britansko-Slovensko gospodarsko zbornico, Slovensko- nemško gospodarsko zbornico, Združenjem Manager, Združenjem Yes, Porsche Slovenija in drugimi združenji.

Avstrijski častni konzulat Koper ima jurisdikcijo na območju mestnih občin Koper in Nova Gorica ter na območju občin Ajdovščina, Ankaran, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Hrpelje-Kozina, Idrija, Izola, Kanal ob Soči, Kobarid, Komen, Miren-Kostanjevica, Piran, Renče-Vogrsko, Sežana, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava. Poleg podpore, ki jo častni konzulat nudi avstrijskim državljanom le ta tudi aktivno deluje pri nadaljnji poglobitvi že tako odličnega sodelovanja med Avstrijo in Primorsko na področju gospodarstva, kulture, znanosti in izobraževanja, ter seveda tudi športa.

Častni Konzulat Republike Avstrije Koper

Ulica istrskega odreda 3
6000 Koper
Slovenija

T: +386 (0) 8202 720
E: info@at-honorarkonsulat-koper.com

Uradne ure: torek in četrtek od 9.00-12.00 ure

Urška Svetlik, častna konzulka

Uroš Ilić

Država zastopstva: Belgija

Mag. Uroš Ilić je bil rojen 26. oktobra 1976. Po poklicu je magister pravnih znanosti. Pravo je študiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in na Pravni fakulteti v Amsterdamu s posebno usmeritvijo v gospodarsko pravo. V odvetništvu deluje od leta 2000, od leta 2009 dalje kot odvetnik specialist za gospodarsko in insolvenčno pravo.

Je ustanovitelj Odvetniške Družbe Ilić & Partnerji o.p. d.o.o. (ODI Law) z odvetniškimi pisarnami v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in Severni Makedoniji ter Bosni in Hercegovini. Kot poslovodni partner skrbi za strateške in poslovodne aktivnosti regionalne odvetniške družb, strokovno pa vodi njeno transakcijsko divizijo. Slednja se ukvarja s korporacijskim, prevzemnim in bančnim pravom ter finančnimi prestrukturiranji sistemsko pomembnih družb. Dodatno deluje tudi na področju razreševanja najpomembnejših gospodarskih sporov. S strani priznane mednarodnih bonitetnih lestvic odvetniških družb (npr. Chambers & Partners, Legal 500, IFLR 1000) je kontinuirano prepoznan  za vodilnega pravnika v Adriatic regiji. Med drugim je avtor številnih znanstvenih in strokovnih pravnih člankov in predavatelj na strokovnih konferencah, simpozijih in diskusijah v Sloveniji in tujini tako s področja prava, kot tudi s področja korporativnega upravljanja. Opravlja tudi funkcijo izpraševalca Ministrstva za pravosodje za pravniški državni izpit (predmet gospodarsko pravo), v preteklosti pa je bil tudi izpraševalec na izpitu za stečajne upravitelje (področje insolvenčno pravo) in arbiter Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Mag. Uroš Ilić poleg delovanja v pravosodju občasno deluje tudi v gospodarstvu. V preteklosti je tako predsedoval nadzornemu svetu Luke Koper d.d. in nadzornemu svetu Perutnine Ptuj d.d.. Obe borzni družbi sta v času njegovega predsedovanja znatno izboljšali poslovne rezultate in izvedli ključne strateške korake za velik bodoč razvoj.  

Leta 2015 je bil imenovan za častnega konzula Kraljevine Belgije. Usmerjen je v razširjanje povezav med Slovenijo in Belgijo ter razvijanje gospodarskih odnosov na področju trgovine, turizma, kulture, znanosti, izobraževanja in športa. Krepitev vladavine prava je njegovo osrednje vodilo delovanja. Kot konzul s posebnimi pooblastili izdaja tudi začasne potne listine in nudi tudi vso podporo belgijskim državljanom v Sloveniji.

Konzulat Kraljevine Belgije

Odvetniška Družba Ilić & Partnerji o.p.d.o.o.

Davčna ulica 1
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

T: (+) 386 59 086 600
F: (+) 386 59 086 609
E: consulate.be(at)odilaw.com

mag. Uroš Ilić, častni konzul

Matjaž Ovsenik

Država zastopstva: Ciper

Konzulat Republike Ciper

Stari trg 3
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

T: (+) 386 1 241 83 22; (+) 386 41 613 026
F: (+) 386 1 241 83 80
E: matjaz.ovsenik(at)dom.si

g. Matjaž Ovsenik, častni konzul

Marija Ovsenik

Država zastopstva: bivša častna konzulka Cipra

Marija Ovsenik je osnovno šolo obiskovala v Tržiču, njeno nadaljnje izobraževanje pa je potekalo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je zaključila študij germanistike, angleščine, nemščine ter primerjalne književnosti, in v tujini.

Njena prva zaposlitev je bila profesura na Gimnaziji Idrija, po dveh letih pa se je vrnila v Ljubljano in zaposlila v izvoznem oddelku tovarne Litostroj. V tem času se je posvetila študiju marketinga in ekonomskih ved. Osredotočena je bila izključno na izvoz na vzhodne trge, predvsem na območji Indije in Pakistana. Po 10 letih dela na izvozu strojne industrije se je priključila mednarodno priznani zunanjetrgovinski organizacij Tehno Impex v Ljubljani. Na tem področju je razširila svojo dejavnost tudi na področja kemije, kovinsko predelovalne industrije, steklarstva, rudarstva in avtomobilske industrije. S tako razširjenimi programi proizvodnje so se možnosti izvoza močno razširile. Odprli so se trgi Anglije, Nemčije, Avstrije, Italije, Bližnjega vzhoda, Libanona, Jordanije, Izraela, zahodnoafriške obale in Nigerije.

Uspešna je bila pri projektih tujih vlaganj. Prvi pomembnejši je bil Black & Decker, kjer ji je uspelo lastnike prepričati v skupno vlaganje s podjetjem Tehno Impex. Plod tega sodelovanja je bila uspešna proizvodnja v Grosupljem.

Zelo pomemben je bil tudi projekt sanitarne tehnike švicarskega koncerna Geberit v Rušah. Tu so se v kritičnem obdobju zadržala vsa delovna mesta in gradi se nova proizvodnja . Vplivala je na prihod trgovinske mreže Müller, ki je pomembno obogatila slovensko tržišče.

Med letoma 1988 in 1998 je delovala v podjetju GORENJE Vertriebs GmbH München kot odgovorna za posebne projekte.

Vojislav Kovač

Država zastopstva: Črna gora

Konzulat Črne gore 

Tavčarjeva ulica 41
SI-4000 Kranj
Slovenija

T: (+) 386 590 830 70; (+) 386 590 830 71; (+) 386 590 830 72 

F: (+) 386 590 830 73

E: konzulat-cg(at)doclea.si

gospod Vojislav Kovač, častni konzul

Gregor Benčina

Država zastopstva: Finska

Gregor Benčina, rojen 1972 v Ljubljani, je končal Ekonomsko fakulteto v Ljubljani in podiplomski študij na Poslovni šoli IEDC na Bledu. Prizadevnega poslovneža z več kot 20 let mednarodnih izkušenj odlikuje strateško razmišljanje, široko poznavanje mednarodnega trga, sposobnost zaznavanja novih poslovnih priložnosti ter motiviranje sodelavcev za doseganje zastavljenih ciljev.

Poslovna skupina EBS Group, ki jo je ustanovil leta 2002 in v katero danes sodijo nekatera vodilna slovenska podjetja z dolgoletno tradicijo kot so Slovenijales, Jelovica in Inles, deluje na področju korporativnega upravljanja, ob tem pa  podjetjem pomaga pri poslovnem razvoju v domačem in mednarodnem okolju. Prodoren podjetnik, ki je pripravljen odpreti vrata številnim priložnostim, je aktivni član številnih gospodarskih združenj kot so GZS, AmCham, DE-SLO, ZM, CER in druge. Za svoje delo v gospodarstvu je prejel številne nagrade doma in v tujini, med katerimi velja izpostaviti naziv Manager leta južne in srednje Evrope (2010), pred tem pa tudi naziv Mladi manager leta v Sloveniji (2006).

S svojim delovanjem si prizadeva, da se Slovenija uveljavlja v mednarodnih krogih, tako v gospodarstvu kot tudi na drugih področjih. Izjemno priložnost za promocijo države, ob tem pa prevsem možnost za mlade, vidi v športu. Je član izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije, član upravnega odbora Evropske atletske zveze, kot partner najprestižnejšega atletskega tekmovanja s 30 letno tradicijo, pa sodeluje z Atletsko Zvezo kraljevine Monako, za kar je prejel posebno osebno priznanje monaškega kneza Alberta II.

Od leta 2015 je častni konzul Republike Finske v Sloveniji, v tej vlogi si prizadeva za krepitev prijateljskih, gospodarskih in državniških bilateralnih vezi. Verjame, da imata državi, ki ju družijo dobri ljudje, inovativnost in čudovita naravna bogastva precej stičnih točk ter obojestranskih priložnosti za napredek in uspešno sodelovanje.

Konzulat Republike Finske

WTC, Dunajska 156, 4. nadstropje

SI-1000, Ljubljana
T: (+) 386 1 564 74 38
E: finnish.consulate(at)ebsgroup.si

g. Gregor Benčina, častni konzul

Božidar Dimnik

Država zastopstva: Hrvaška

Božidar Dimnik se je rodil 27. februarja 1932 v Beogradu.

Končal je študij medicine.

Ima 50 let izkušenj delovanja v gospodarstvu, kot samostojni podjetnik na področju zdravstvenega inženiringa in ihtiologije.

Je ustanovitelj in predsednik Konference Svetovnega slovenskega kongresa za Švico ter ustanovitelj in predsednik Društva slovensko-hrvaškega prijateljstva, ki ga vodi že 25 let.

Na športnem področju se poleg razvedrilnih športov intenzivno ukvarja s tekmovanjem v ribiških suhih disciplinah. Več let je slovenski prvak v ribiškem mnogoboju in dosega visoke mednarodne uspehe.

  • Za posebne zasluge pri mednarodnem priznanju Hrvaške in razvijanju prijateljskih odnosov med državama, je bil Božo Dimnik leta 2002 imenovan za častnega konzula Republike Hrvaške v Sloveniji, kar je še danes.
  • Dr. Božo Dimnik je prejel tudi visoko odlikovanje Republike Hrvaške, red hrvaškega pleterja.


Konzulat Republike Hrvaške

Ferrarska 30
SI-6000 Koper
Slovenija

T: (+) 386 5 614 40 11
T: (+) 386 31 418 627
E: bozo.dimnik(at)gmail.com

dr. Božidar Dimnik, častni konzul

Šime Ivanjko

Država zastopstva: Hrvaška

Šime Ivanjko je rojen 4. marca 1940 v Stipernici na Hrvaškem. Deluje kot pravnik, je prof. emeritus Univerze v Mariboru, član Akademije pravnih znanosti Hrvaške, večkratni dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru, prorektor Univerze v Mariboru, večkratni podpredsednik Zveze društev pravnikov Slovenije, ustanovitelj in strokovni vodja Inštituta za zavarovalništvo in pravo v Mariboru, strokovni svetovalec za gospodarsko pravo, soustanovitelj zavarovalnice Prima d.d. (danes Grawe d.d.) v Mariboru in Zagrebu, raziskovalec in  publicist, soustanovitelj Davčnega inštituta v Mariboru in glavni ter odgovorni urednik mesečnika Davno-finalna praksa.

Je predsednik Društva za medijsko kulturo v Mariboru in Društva Matica hrvatska v Mariboru, častni občan grada Pregrade, prejel pa je tudi nagrado za življenjsko delo Zveze društev pravnikov Slovenije.

Za častnega konzula Republike Hrvaške je bil imenovan leta 2002.


Konzulat Republike Hrvaške

Trg svobode 3
SI-2000 Maribor
Slovenija

T: (+) 386 41 705 417
E: konzulathr.mb@gmail.com

prof. dr. Šime Ivanjko, častni konzul

Sonja Šmuc

Država zastopstva: Islandija

Konzulat Islandije


ga. Sonja Šmuc, častna konzulka

Vir: Finance.si
Vir: Finance.si

Jure Pučko

Država zastopstva: Bolgarija

Konzulat Republike Bolgarije

Ljubljanska cesta 20
3000 Celje


<< Nazaj