Show menu

Izvršni odbor

Janez Škrabec, predsednik

Janez Škrabec je študij zaključil na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Dodatno se je izobraževal na Cleveland State University (ZDA), INSEAD Business School Fontainebleau (Francija), svoje znanje iz menedžmenta, vodenja in trajnostnega razvoja pa redno izpopolnjuje na IEDC – Poslovni šoli Bled.

Je ustanovitelj, direktor in lastnik podjetja Riko, d.o.o., ki se je razvilo v enega vodilnih inženiring podjetij v Sloveniji z več poslovnimi področji, kot so inženiring v industrijski dejavnosti, inženiring v okoljevarstveni panogi in panogi proizvodnje električne energije, gradbeni inženiring ter inženiring na področju skladiščnih sistemov in logistike. Podjetje Riko je mednarodno usmerjeno in deluje predvsem na trgih nekdanje Sovjetske zveze in Jugoslavije. Leta 1997 je ustanovil podjetje Riko hiše, ki proizvaja in trži lesene objekte na trgih Evropske unije in širše. Znanje in izkušnje s področja inženiringa in trajnostne gradnje je združil tudi s Philippom Starckom v liniji prefabriciranih hiš – blagovni znamki P.A.T.H. by Starck with Riko.

Je predsednik Slovenskega konzularnega zbora, predsednik Alumni kluba Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in predsednik Slovensko-ruskega poslovnega sveta. Je član mnogih poslovnih in diplomatskih združenj, Lions kluba Ljubljana Iliria ter Vaškega etnološko-turističnega društva Hrovača. Za svoje poslovne uspehe je prejel mnogo priznanj, med drugim nagrado za posebne dosežke v gospodarstvu časnika Finance(2007), nagrado za izjemne gospodarske in podjetniške uspehe GZS (2008), najvišje odlikovanje ruskega predsednika orden prijateljstva (20009) ter nagradi mecen leta (2010) in naj zaposlovalec (2013).

Od leta 2002 je častni konzul Kraljevine Maroko.

Luka Brezovec

Luka Brezovec je študij zaključil na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Dodatno se je izobraževal pri Ministrstvu za okolje in prostor, kjer je pridobil Licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja. Svoje znanje iz pravne stroke ter znanje iz menedžmenta in vodenja pa izpopolnjuje na strokovnih izobraževanjih v okviru Odvetniške zbornice Slovenije, Slovenskega državnega holdinga in Združenja nadzornikov Slovenije.

Je ustanovitelj, direktor in lastnik podjetja Odvetniška družba Brezovec, o.p., d.o.o. ki se je razvilo v eno od prepoznavnih odvetniških družb v Sloveniji na več pravnih področjih, zlasti pa na področju nepremičnin, gradbeništva in pogodbenih transakcij (M&A). Odvetniška družba sodeluje tudi pri mednarodnih transakcijah in svetuje strankam in tujim konzorcijem pri gradbenih projektih v tujini po pravilih FIDIC. Leta 2016 je soustanovil nepremičninski sklad Commercial Real Estate Fund, ki postaja vse pomembnejši deležnik nepremičninskega trga na področju dolgoročnih komercialnih najemov. 

Je član izvršnega odbora Slovenskega konzularnega zbora, član Odvetniške zbornice Slovenije, bil je član nadzornih svetov in upravnih odborov raznih državnih in zasebnih gospodarskih družb (DSU d.o.o., Adventura Holding d.d., Izletnik Celje d.d.).

Kot funkcionar je aktiven tudi na športnem področju. Dva mandata je bil predsednik Športnega društva Pravnik, trenutno je predsednik Nogometnega kluba Bravo. Prav tako je član komisije za profesionalni nogomet pri Nogometni zvezi Slovenije.

Od leta 2012 je Častni konzul Republike Latvije v Republiki Sloveniji.

Marko Smole

Marko Smole je po zaključeni klasični gimnaziji absolviral na Fakulteti za Elektrotehniko v Ljubljani. Dodiplomski študij ekonomije je zaključil z nalogo Analiza in vrednotenje vrednostnih papirjev na borzi, magistrski študij pa dokončal z raziskavo o evropskih strukturnih skladih. V letu 2011 je pri prof. dr. Ernestu Petriču uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo o častnih konzulih in drugih dopolnilnih KD-sistemih ter razvoju ekonomske diplomacije. Je ustanovitelj in direktor AC Investment, investicijskega podjetja, ki se ukvarja z borznimi in nepremičninskimi naložbami in konzultacijami. Bil je svetovalec, nadzornik in član več poslovnih skupin. Je odlikovani član Sveta guvernerja Distrikta 129, član slovenskih Lionsov in član Londonske diplomatske akademije. Je avtor mnogih strokovnih in znanstvenih člankov v različnih časopisih in monografijah. Leta 1996 je bil imenovan za častnega konzula Republike Sejšeli v Sloveniji, 2008 pa izvoljen za predsednika Slovenskega konzularnega zbora. Funkcijo je opravljal dva mandata. Leta 2004 je postal soustanovitelj, podpredsednik in zakladnik FUECH – Evropske konzularne federacije. Leta 2009 je bil izvoljen za regionalnega direktorja Svetovne konzularne federacije in člana ekonomskega komiteja FICAC – World Federation of Consuls. Za svoje delo je bil odlikovan z Medal of Honour. Leta 2015 je bil na skupščini FICAC izvoljen v Board of Directors Svetovnega konzularnega združenja, ki povezuje 70 držav s 3.500 člani. Dr. Marko Smole je gostujoči predavatelj na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani s področja konzularnih odnosov. Vse funkcije opravlja še danes.

Jože Protner

Jože Protner se je rodil 23. aprila 1944 v kraju Vodole pri Mariboru.

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir  agronomije z magisterijem iz vinarstva.

Poklicno kariero je začel na Kmetijskem zavodu v Mariboru kot enolog in jo po 11 letih nadaljeval kot direktor zavoda. V vinski stroki je nadaljeval svojo poklicno pot, najprej kot glavni enolog, nato pa kot glavni direktor podjetja VINAG Maribor. Na prvih demokratičnih volitvah leta 1990 je bil izvoljen v Zbor občin Republiške skupščine Slovenije, nato pa v začetku leta 1992 v prvo Drnovškovo vlado kot minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V prvi mandat Državnega zbora Republike Slovenije je bil izvoljen kot poslanec. V tem mandatu sem bil imenovan za predsednika odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Bil je podžupan Mestne občine Maribor, kasneje pa še  direktor Območne gospodarske zbornice Maribor.

Bil je član in predsednik številnih mednarodnih vinarskih komisij. Deloval je v amaterski gledališki dejavnosti ter v zborovskem petju.

Po upokojitvi aktivno deluje v turistični društveni dejavnosti, kjer po 10 letnem vodenju Štajerske turistične zveze še zdaj opravlja funkcijo Podpredsednika Turistične zveze Slovenije. Za svoje aktivno in prizadevno delo je v letu 2014 prejel najvišje priznanje TZS.

Po osamosvojitvi in vrnjenih prvovrstnih vinogradniških površin v denacionalizaciji, je skupaj z obema sinovoma uspel v zadnjih dvajsetih letih ustvariti sedaj že zelo poznano vinarsko- turistično posestvo PROTNERJEVA HIŠA JOANNES, ki na domačem dvorišču nudi paleto prvovrstnih vin, vinskih pokušenj, gostinske storitve in nočitve za turiste.

Od leta 2010 je častni konzul Avstrije v Sloveniji.

Simona Volaj Rakušček

Simona Volaj Rakušček je po maturi na Gimnaziji Bežigrad  diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Dodatno se je izobraževala se na EOS v Bostonu, Massachusetts, kjer je zaključila program usposabljanja za korporativne finance ter šolo bančnega managementa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Svojo poslovno pot je pričela v Abanki in profesionalno kariero nadaljevala v bančništvu, kot direktorica pravne pisarne Bank Austrie in kasneje direktorica Službe za slabe naložbe in pravne zadeve v Volksbank.

Bila je članica različnih odborov in komisij pri Združenju bank Slovenije ter nadzornih svetov javnih in zasebnih podjetjih, je tudi  tajnica Arbitražnega razsodišča za šport pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Aktivna je tudi na področju kinologije kot predsednica Slovenskega kluba retrieverjev

Od leta 2008 opravlja funkcijo Generalnega konzula Kraljevine Tajske v Sloveniji.