Show menu

Nadzorni odbor

Tanja Rupnik

Rojena leta 1968 v Švici. Diplomirala je iz fizike na Moskovski državni univerzi Lomonosov. Magisterija iz fizike ter iz poslovodenja in organizacije je opravila v Ljubljani.

Svojo profesionalno kariero je začela kot mlada raziskovalka na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani, kjer je raziskovala lastnosti laserskih kristalov. Nato je v podjetju Fotona delala na področju vodenja marketinga in globalne prodaje medicinskih laserjev.

Na Gospodarskih zbornici Slovenije je vodila oddelek za mednarodno sodelovanje, ki je v letih ob vstopu Slovenije v EU oblikoval nove strategije promocije slovenskega gospodarstva na mednarodnih trgih.

Od leta 2006 je zaposlena v podjetju RIKO, ki je vodilno inženiring podjetje na področju industrije, energetike, varovanja okolja ter avtomatiziranih logističnih sistemov. Zadolžena je za razvoj poslovanja na novih trgih SND in EU.

Od leta 2018 je častna konzulka Republike Moldavije.

Janez Pergar

Janez Pergar se je rodil 25. maja 1942 v Ljubljani.

Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2005 je prejel naziv častnega doktorja Univerze na Primorskem. 

Večji del svoje poslovne poti je deloval v največjem slovenskem turističnem podjetju Kompas, od tega 20 let kot predsednik uprave. Od leta 2010 je direktor svetovalnega podjetja NP Consulting. Bil je tudi dolgoletni predavatelj na Fakulteti za turistične študije v Portorožu.

Je predsednik Kluba managerjev Ljubljana, predsednik slovensko-švedskega društva ter podpredsednik Društva zelenih nadzornikov Ljubljana.

Od leta 1999 je častni konzul Južne Afrike v Sloveniji.

Sara Stepanjan

Sara Stepanjan je rojena 04. julija 1977 v Kranju. Zaključila je komercialno šolo in se naprej vpisala na Ekonomsko fakulteto.

Njene korenine prihajajo iz predela Armenije, kjer je bil v letu 1915 izveden genocid nad Armenci. Njeni stari starši so bili primorani prebegniti iz Armenije v Bolgarijo, v črnomorsko mesto Varno, kjer so začeli novo življenje. Oče je nato prišel v Slovenijo, kjer je deloval kot profesionalni glasbenik in si kasneje ustvaril družino.

Začetek njene poslovne poti sodi v leto 2003, ko je ustanovila podjetje Bolgarija Trade d.o.o., podjetje za uvoz, izvoz, posredništvo in zastopništvo s sedežem v Kranju.

Podjetje uspešno posluje na področju trgovanja med Republiko Slovenijo ter Republiko Bolgarijo. V istem letu je v Bolgariji odrla podjetje Rest ltd., ki se ukvarja predvsem s posredništvom v različnih panogah. 

Kasneje je v letu 2013  prevzela slovensko blagovno znamko Toper iz leta 1945 in odprla podjetje Toper d.o.o., preko katerega uresničuje svojo željo glede razvoja novih produktov, predvsem na področju pametnega tekstila.

Na mesto Častne konzulke Republike Armenije v Sloveniji je bila imenovana leta 2011, kar jo je v tistem letu uvrstilo med najmlajše po imenovanju. Cilj njenega delovanja je približati Armenijo slovenskim gospodarstvenikom, zaradi česar se redno udeležuje sprejemov in forumov.