Show menu

Poslanstvo

Obstajamo z namenom ...

Poslanstvo častnih konzulov je pospeševanje in krepitev dobrih odnosov med Slovenijo in državami, ki jih zastopamo.

V združenju se povezujemo z namenom, da skupaj krepimo ugled delovanja častnih konzulov v Sloveniji.

Vse svoje aktivnosti opravljamo na visoki ravni, v skladu z nalogami, ki nam jih nalagajo naše države (pošiljateljice), in v skladu s pravnim redom v Republiki Sloveniji.

V združenju častni konzuli izmenjujemo svoje izkušnje pri delu, mnenja in ocene medsebojnih odnosov in odnosov z organi v Sloveniji, dajemo pa tudi pobude in predloge za izboljšanje odnosov z oblastmi in institucijami v Sloveniji.

S kakovostnim in poštenim delom ter z ustreznim javnim nastopanjem častni konzuli, člani združenja, dvigujemo ugled držav, ki jih zastopamo, in hkrati krepimo ugled delovanja častnih konzulov.

Pri svojem delu si častni konzuli po potrebi pomagamo z informacijami in nasveti.