Show menu

Poslanstvo

Obstajamo z namenom ...

PREAMBULA

Slovenski konzularni zbor je nepolitično, neideološko, neprofitno stanovsko društvo, ki  aktivno deluje na področju konzularne diplomacije, promocije gospodarstva in razvoja širše družbene odgovornosti. Poslanstvo SKZ je vzpostavljanje in izboljševanje odnosov med državami, gospodarstvi ter ljudmi, neodvisno od političnih, ekonomskih, geografskih, verskih in drugih različnosti med člani  na podlagi enakopravnega dialoga ter sodelovanja.

SKZ se zavzema za obči, globalno razvojno sodelovanje ob spoštovanju različnosti in enakopravnosti. SKZ podpira vse ideje in projekte, ki vodijo k izboljšanju osebnega in družbenega standarda, razvoja mednarodnih odnosov, sodelovanja med narodi, državami in ljudmi, na osnovi vzdržnega modela trajnostnega razvoja in modernih zelenih tehnologij.


SKZ je aktivni član FICAC, Svetovne Konzularne Federacije, ki kot partner OZN aktivno  sodeluje v projektu uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja  s posebnim poudarkom na:

  • spodbujanju trajnostne, vključujoče in vzdržne gospodarske rasti,
  • spodbujanju miroljubne in odprte družbe za trajnostni razvoj,
  • zagotavljanju dostopa do trajnostnih virov energije,
  • zmanjševanju neenakosti znotraj držav in med njimi,
  • odpravljanju vseh oblike revščine in lakote  po svetu,
  • skrbi za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje,
  • zagotavljanju enakopravne  kakovostne izobrazbe,
  • doseganju enakosti spolov,
  • sprejemanju ukrepov za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam.

 Za doseganje  družbeno koristnih ciljev bo Slovenski konzularni zbor tvorno sodeloval z vsemi partnerji, institucijami in posamezniki, ki delijo iste vrednote in stremijo k razvoju družbe na podlagi načel demokracije, strpnosti in enakopravnosti.

 

V Ljubljani, 1.aprila 2021                                                              

za SKZ osnutek pripravil

Dr. Marko Smole, podpredsednik Društva Slovenski konzularni zbor